Na návšteve košickej ZOO

V stredu, 25. júna, sa spolu 15 detí z Feuersteinovho klubu v Základnej škole vo Veľkej Ide a v Košiciach – Šaci vybralo na návštevu košickej ZOO. Deti sprevádzali spolu s pani učiteľkami aj 2 mamičky z Veľkej Idy a 2 z Košíc – Šace.  Návšteva ZOO bola výbornou príležitosťou, ako osláviť záver školského roka. Deti sa tešili zo stretnutia s množstvom exotických zvierat, ktoré im pani učiteľky aj predstavili a porozprávali im o ich pôvode. Okrem zvierat však deti nadchlo aj detské ihrisko, kde sa mohli po prechádzke ZOO dosýta vyšantiť.