Cez umenie sme spoznali nových priateľov

Štvrtok, 26. júna, 13:30 hod. Dvere do sály A v košických Kasárňach – Kulturpark sa pomaly zatvárajú – signál pre zúčastnených, že predstavenie začína. Kolegyňa Lucka Hrubá, ktorá tento deň pre deti, zapojené do projektu Art4Rom, naplánovala, víta hostí a ako prvý sa spúšťa videopozdrav detí z komunitného centra v Rudňanoch, ktoré sa na vystúpení mali zúčastniť, no z dôvodu rozšírenej žltačky nemohli opustiť osadu. Pozdrav je úprimný a plný nádeje, že sa ešte všetci pri podobnej príležitosti stretneme. Lucka pozýva na pódium Danku Pustulkovú, vedúcu KC Rudňany. Danka rozpráva o tom, čo mali deti pre návštevníkov pripravené a tiež o tom, ako im je ľúto, že sa nemohli zúčastniť

(video z nácviku divadelného predstavenia detí z Rudnian si môžete pozrieť po kliknutí na link: Máme talent a chceme Vám ho ukázať!).

Monika Beňová, vedúca hudobného krúžku v KC Rankovce, a Dávid Benko, učiteľ na Konzervatóriu na Exnárovej ulici, sú ďalší, ktorí sa postavili na pódium, aby prezentovali, čo všetko sa deti pod ich vedením počas roka naučili a čo bolo náplňou ich spoločných stretnutí. Hudobníci z Rankoviec, ako sa chlapci z hudobného krúžku, prebiehajúceho v rámci projektu Art4Rom, nazývajú, vystúpili na pódium ako umelci, ako hudobníci, ale najmä ako partia dobrých kamarátov, ktorí chcú ukázať, že na to majú. Spoločne zahrali 5 piesní, pri ktorých sa zabávalo a tlieskalo celé publikum.

Ďalšou časťou programu bolo tanečno-divadelné predstavenie detí z KC Moldava nad Bodvou pod vedením Irmy Horváthovej, vedúcej KC, a Štefana Turanského, učiteľa z Konzervatória na Exnárovej ulici v Košiciach. V rómsko-maďarsko-slovenskom predstavení, ktoré deti odohrali, mohli diváci vidieť príbeh o tom, ako Róm našiel nielen prácu, ale vieru v Boha a v samého seba.

Počas celého vystúpenia sa vo foyeri nachádzali vystavené umelecké diela detí z KC Košice – Šaca a KC Stará Ľubovňa a detí zo Základnej školy v Košiciach – Šaci, ktoré sa tiež zapojili do projektu. Vedúci umeleckých krúžkov – Daniel Ščigulinský a Lenka Kováčová spolu s  triednou učiteľkou, pani Editou Bejčkovou, a žiakmi zo Základnej školy v Košiciach – Šaci predstavili prítomným nielen vytvorené diela, ale aj techniky tvorby a rôzne aktivity, ktoré prípravu diel sprevádzali. (o umeleckých krúžkoch si môžete prečítať v našich článkoch: Učíme sa, kto sme a odkiaľ pochádzame a „Slnko svieti pre všetkých Rómov na svete rovnako“).

Spoločne stráveným popoludním plným umeleckých vystúpení sa znova potvrdilo, že umenie je tou správnou cestou k nájdeniu svojich koreňov, k vnímaniu kultúrnych odlišností, ale najmä cestou k hľadaniu toho, čo nás spája, a prekonávaniu bariér, ktoré nám často bránia práve v odlišnostiach nachádzať nové priateľstvá.

The ART4Rom project has been funded with the support from the European Commission.