Prvé stretnutie RARE

V Budapešti prebieha prvé pracovné stretnutie projektu RARE, kde je ETP Slovensko jedným z implementačných partnerov.