Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje (RARE): Vzdelávanie

Predstavujeme vám ďalšie krátke video zo série, ktorá sa zaoberá témou zamestnávania a zamestnateľnosti Rómov na Slovensku.

Akým spôsobom funguje trh práce pre marginalizované komunity? Aké sú bariéry v zamestnávaní Rómov? A ako by bolo možné pomôcť k zmene stavu? Týmito a ďalšími témami sa zaoberá komparatívna analýza, ktorú vypracovalo Centrum spoločenských a psychologických vied SAV spolu s kolegami z Rumunska, Srbska, Bulharska, Českej republiky a Maďarska.????????????

Prínosom pre projekt je metodika vyvinutá organizáciou ETP Slovensko, ktorou sú školení profesionáli priamo pracujúci s ľuďmi zo sociálne znevýhodnených komunít. Tréningy vo forme praktických cvičení sú zamerané na schopnosť porozumieť podstate chudoby a spôsobu života vyplývajúceho z nej, vedieť rozlíšiť chudobu situačnú od chudoby generačnej, a v neposlednom rade tiež na výmenu skúseností a poznatkov z terénu.

Video bolo natočené v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV v rámci projektu Meníme diskurz, meníme prax – Rómovia ako ľudské zdroje, podporeného z Dunajského nadnárodného programu.
https://www.youtube.com/watch?v=G6rn8d35nyk