Medzinárodná konferencia v Novom Sade (Novi Sad)

Od 15. do 17. mája 2019 sa zástupcovia ETP Slovensko, košického Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Magistrátu mesta Košice zúčastnili medzinárodnej konferencie v Novom Sade v Srbsku. Hlavnou témou konferencie boli Rómovia ako ľudské zdroje a ich začleňovanie na trh práce.

Konferencia bola určená zástupcom samosprávy a inštitúcií verejnej správy (na lokálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni), zamestnávateľom, predstaviteľom akademickej obce a neziskových organizácií, ktoré sa venujú zvyšovaniu zamestnateľnosti a zamestávaniu Rómov, prekonávaniu prekážok na trhu práce a systémovým nastaveniam.

Počas konferencie bolo možné zoznámiť sa so šiestimi pilotnými programami, ktoré sa v rámci projektu RARE: MENÍME DISKURZ, MENÍME PRAX – RÓMOVIA AKO ĽUDSKÉ ZDROJE implementujú v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Bulharsku a na Slovensku.

ETP Slovensko predstavilo svoj Holistický program sociálnej mobility rodiny a služby, ktoré v rámci neho poskytuje klientom rôzneho veku, aby sa postupne vymanili zo života v generačnej chudobe a priblížili k životu v strednej triede. Pre kvalitnejšie poskytovanie služieb ľuďom z vylúčených komunít  ETP vzdeláva aj pracovníkov úradov a samosprávy formou školení Z chudoby k sebestačnosti. ETP vydalo v roku 2018 aj publikáciu s rovnakým názvom Z chudoby k sebestačnosti.