Z chudoby k sebestačnosti

Metodika určená tým, ktorí pracujú so sociálne znevýhodnenými občanmi. Skúsenosti – výsledky – odporúčania.

Prinášame: Pôvodné vydanie z novembra 2017, aj druhé prepracované vydanie z augusta 2018.