Arts for Roma Children

Projekt Art4ROM podporuje interkultúrny dialóg, vzájomné porozumenie a sociálnu inklúziu medzi deťmi (aj rómskymi aj nerómskymi) vo veku 5-10 rokov použitím inovatívnej vzdelávacej metodiky založenej na využívaní umenia v prostredí školy aj mimo školy.

Tento projekt je financovaný s podporou Európskej komisie.

Art4ROM bude vyvíjať inovatívnu metodiku, ktorá sa uplatní pri pilotných aktivitách, ktoré budú prebiehať na základných školách v 3 európskych krajinách (Maďarsko, Taliansko, Slovensko). Na konci projektu bude otestovaná metodika k dispozícii pre všetkých európskych učiteľov na zlepšenie ich vedomostí a schopností využívať umenie počas každodennej výučby. Ak chcete vedieť viac o inovatívnej metodike Art4ROM prosím napíšte: info@art4rom.eu

Metodika Art4ROM bude realizovaná prostredníctvom skúšobnej implementácie v 3 krajinách: Maďarsko, Taliansko, Slovensko. Implementácia Art4ROM podnieti osobnostný rast a rozvoj v prospech integrácie, odstránenie absencií v škole a spropaguje rómsku kultúru u detí v školskom veku. Pilotné akcie sa budú realizovať v rôznych prostrediach: v základných školách, v osadách, komunitných centrách a centrách voľného času pre rómske aj nerómske deti.

Pre viac informácii sledujte projekt na facebooku

Organizácie zapojené do projektu:

  1. International Yehudi Menuhin Foundation
  2. ETP Slovensko
  3. The Mosaic
  4. Union Romani
  5. Mus-E Hungary
  6. Mus-E Napoli
  7. ProWide
  8. ERIO