Budujeme nádej

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj je nezisková organizácia, ktorá viac ako 12 rokov zriaďuje komunitné centrá a poskytuje v nich komplexné sociálne služby, vzdelávacie aktivity a praktické pracovné vzdelávanie priamo v rómskych osadách na východnom a strednom Slovensku.

Prečo to robíme?

Lebo nám záleží na tejto krajine a všetkých jej obyvateľoch. Lebo s Rómami žiť budeme. Ide o to, ako.

Záleží na nás, majorite, či motivovaným Rómom, ktorí majú záujem zmeniť svoj život podáme pomocnú ruku.

Čo práve ponúkame?

Možnosť podporiť nový model výstavby bývania pre obyvateľov rómskych osád, založený na podpore ich vlastnej snahy a zodpovednosti. Domy, ktoré budú stáť na legálnych a vysporiadaných pozemkoch a ktorých výstavba bude realizovaná na základe riadneho stavebného konania si budúci majitelia postavia vlastnoručne a na vlastné náklady.

Domy budú mať sociálne zariadenie, elektrickú, vodovodnú prípojku a napojenie na kanalizáciu. Náklady výstavby domov uhradia budúci majitelia z vlastných úspormikropôžičky, ktorú im poskytne ETP Slovensko.

Podporte vznik mikropôžičkového fondu

Z Vášho daru, ktorý bude súčasťou pôžičky vybraným rodinám, zakúpime stavebný materiál a náradie potrebné k stavbe. V nasledujúcich rokoch prostredníctvom mikropôžičkového fondu umožníme účasť v projekte ďalším desiatkam rodín – Váš dar tak bude pomáhať opakovane a roky.

Nadácia VÚB vybrala náš projekt Budujeme nádej medzi 10 výnimočných a každý Váš dar poskytnutý najneskôr do konca septembra 2013 zdvojnásobí.

Ako to robíme?

V spolupráci s obcou vyberáme starostlivo klientov, ktorí majú skutočný záujem o zlepšenie svojich životných podmienok. Keďže v obciach pôsobíme dlhodobo a poskytujeme komplexné sociálne služby, svojich klientov dobre poznáme, pracujeme s celými ich rodinami.

Klienti, ktorí absolvovali naše programy finančného vzdelávania sa môžu zapojiť do sporiaceho programu a po jeho úspešnom absolvovaní sa môžu uchádzať o mikropôžičku na zveľadenie existujúceho bývania.

Najodhodlanejším a najšikovnejším z klientov následne poskytneme pôžičku vo výške 5 – 8 tisíc eur zabezpečenú záložným právom (mini-hypotéku) na financovanie výstavby vlastných nových domov.

Budúci majitelia si na pozemkoch, ktoré si odkúpia alebo dlhodobo prenajmú od obce, svojpomocne postavia domy, ktoré do ôsmich rokov splatia v pravidelných mesačných splátkach.

My v ETP Slovensko ich snahu podporujeme pomocou pri administratívnych náležitostiach (odkúpenie pozemku, legálna svojpomocná výstavba domu), odborným dohľadom pri svojpomocnej výstavbe, dlhodobou sociálnou prácou s rodinami a zapojením jej členov do aktivít v našich komunitných centrách.

Výhody programu bývania ETP Budujeme nádej

Na Slovensku podľa posledných odhadov žije približne viac ako 15.000 rodín v nelegálnych chatrčiach postavených z odpadového materiálu väčšinou na cudzích pozemkoch v osadách mimo miest a obcí. Neodborne postavené chatrče o rozlohe cca 10 m2 sú v zlom technickom stave, energeticky náročné, bez vody, kanalizácie.

Existujúce programy štátnej sociálnej bytovej politiky – výstavba (nízkoštandadrných) nájomných bytov pre marginalizované skupiny obyvateľov – sú záťažou pre verejné financie a neprinášajú dlhodobý efekt, pretože sa nevenujú súčasne aj socializácii budúcich nájomníkov. Okrem toho, z verejných zdrojov je možné ročne finančne podporiť výstavbu maximálne 300 bytov pre obyvateľov osád, čo predstavuje len zlomok akútnej dlhodobej potreby.

Náš model výstavby je efektívny a dlhodobo udržateľný, pretože:

 • Nezaťažuje verejné financie. Neposkytujeme dotácie, ale pôžičky z mikropôžičkového fondu (splácané prostriedky sa opätovne požičiavajú novým klientom).
 • Nezaťažuje rozpočty obcí, pretože obce si na výstavbu nemusia brať úvery.
 • Je finančne vysoko efektívny, pretože stavebníkom záleží na každom minutom eure (čo nie je vždy prípadom pri výstavbe nájomných bytov financovanej z verejných zdrojov). Domy a byty, ktoré postavili ich budúci nájomníci alebo majitelia sú niekoľkonásobne lacnejšie.
 • Podporuje osobnú zodpovednosť a zásluhovosť, pretože možnosť stavať dostávajú klienti, ktorí sa vlastným pričinením snažia zmeniť svoje životné podmienky. Úspech v ich snahe motivuje v osade ďalších.
 • Vlastníkom domov sú klienti, ktorým záleží na dlhodobo dobrom technickom stave ich domov. Domy, ktoré vlastnoručne postavili, nečelia problému “vybývanosti” a ich majitelia sa o nich príkladne starajú.
 •  Posilňuje dobré vzťahy na lokálnej úrovni, keďže susedia z majority nemajú pocit, že obyvatelia osád dostávajú niečo zadarmo a bez pričinenia.
 • Klienti pri výstavbe získavajú pracovné návyky a praktické zručnosti, čo preukázateľne zvyšuje ich šance uplatnenia na pracovnom trhu

Funguje to?

Áno. ETP už v rokoch 2007 – 2012 postavilo spoločne s Rómami štyridsať nájomných bytov vo vlastníctve obcí (v Hodejove, Moldave nad Bodvou a Nálepkove) a štyri domy vo vlastníctve stavebníkov  (v Moldave nad Bodvou). Budúci nájomníci/majitelia sa na výstavbe podieľali svojou prácou a finančne.

Počas rokov 2006 – 2012 už viac ako  osemsto našich klientov absolvovalo ETP programy finančného vzdelávania. Vyše 400 klientov úspešne absolvovalo sporiaci program.

525 klientom sme poskytli mikropôžičky vo výške 1160 eur na zveľadenie vlastného bývania.

Návratnosť pôžičiek sa momentálne (máj 2013) pohybuje na úrovni 90 %. Pred krízou, ktorá postihla aj obyvateľov rómskych osád a znížila ich možnosti získania príjmov z práce, dosahovala návratnosť 98%.

Odkiaľ sú peniaze?

Projekt Budujeme nádej kontinuálne nadväzuje na už existujúce a prebiehajúce programy ETP Slovensko zamerané na podporu bývania. Uskutočnená výstavba v Hodejove, Šimonovciach, Moldave nad Bodvou a rekonštrukcie domov v ďalších 13 obciach  boli okrem vlastných vkladov budúcich nájomcov či majiteľov, podporené aj finančnými prostriedkami Ministerstva výstavby, Úradu vlády SR, UNDP, Nadácie otvorenej spoločnosti – Sporiaci program a Habitat for Humanity – Mikropôžičkový program.

Výstavbu domov v Programe „Budujeme nádej“ realizujeme len na náklady klientov z rómskych osád. ETP im pomôže stavbu prefinancovať, keďže bežné formy financovania bývania sú pre obyvateľov osád buď nedostupné (hypotéky), alebo veľmi nevýhodné (pôžičky nebankových subjektov). Darcovské peniaze pomôžu vytvoriť mikropôžičkový fond, z ktorého budú poskytované mikropôžičky desiatkam alebo stovkám rodín počas nasledujúcich rokov.

Klienti sporia a splácajú mikropôžičku z vlastných prostriedkov v splátkach (spravidla 26 eur mesačne). Na kurzoch finančného vzdelávania sa naučia šetriť a hospodárne nakladať s vlastnými financiami. Mikropôžička a vlastné sporenie im poskytne dostatok financií, ktoré využijú na stavbu vlastného legálneho domu.

Kde sa môžem dozvedieť viac?

Príďte sa osobne pozrieť do Rankoviec, Šimonoviec a Moldavy nad Bodvou a uvidíte stavajúcich obyvateľov osád  a rastúce domy.

Viac o možnosti podporiť nás.

Video o tom, ako už Rómovia z Moldavy nad Bodvou svoje domy stavali.

Viac o našich programoch finančného vzdelávania, sporiacom program a mikropôžičkách.

Viac o našich ostatných aktivitách.

Prostredníctvom tohto newslettera budeme pravidelne poskytovať podrobné informácie o výstavbe a jej priebehu.

Ako sa môžem zapojiť?

Podporte vznik Mikro-pôžičkového fondu, z ktorého budeme financovať malé pôžičky pre obyvateľov osád, ktorí majú záujem postaviť si vlastný a legálny dom. Z Vášho daru, ktorý bude súčasťou pôžičky vybraným rodinám, zakúpime stavebný materiál a náradie potrebné k stavbe. V nasledujúcich rokoch umožníme prostredníctvom mikropôžičkového fondu účasť v projekte ďalším desiatkam rodín – Váš dar tak bude pomáhať opakovane a roky.

Nadácia VÚB vybrala náš projekt Budujeme nádej medzi 10 výnimočných a každý Váš dar poskytnutý najneskôr do 30. októbra 2013 zdvojnásobí.

 • Dajte o nás a našom projekte Budujeme nádej vedieť svojim priateľom a známym.
 • Hovorte o nás a o tom, že problém nelegálnych a nevyhovujúcich obydlí v osadách  má svoje riešenie. Robíme konkrétne a hmatateľné kroky.
 • Nechajte si od nás posielať viac informácií o výstavbe.
 • Máte iný, konkrétny a realizovateľný nápad? Dajte nám o ňom vedieť.