Záverečný koncert v Rankovciach

Aj v Rankovciach, rovnako, ako týždeň predtým v Starej Ľubovni-Podsadku, si mladí muzikanti z oboch lokalít vymenili skúsenosti a poznatky, ktoré nadobudli počas hudobných workshopov v rámci projektu Music4Rom a s tým, čo sa naučili, sa pochválili publiku na koncerte. Do programu prispeli aj štyria študenti z Konzervatória na Exnárovej v Košiciach, ktorí absolvovali Master Class v Paríži a o získané vedomosti sa podelili s muzikantmi z Rankoviec i Podsadku.

Rankovskú skupinu viedol pedagóg konzervatória Dávid Benko a kapele zo Starej Ľubovne sa venoval člen gospelového zoskupenia F6 Tadeáš Gavala. V Rankovciach spojili záverečný koncert Music4Rom s oslavou Dňa matiek. Komunitné centrum ETP Slovensko a Komunitné centrum Rankovce pripravili krátky program, v ktorom vystúpili nielen deti, ale aj “dospelý” rómsky spevokol.