O potenciále na učenie sa

Na zaujímavom workshope s lektorkou Zuzanou Križkovou z Prahy sa stretli komunitní pracovníci z našich pracovísk v Rankovciach, Starej Ľubovni a Veľkej Ide, kde ETP Slovensko pracuje s deťmi zo znevýhodneného prostredia Feuersteinovou metódou inštrumentálneho obohacovania (FIE).

Výsledky práce nás čoraz viac presviedčajú o tom, že táto alternatívna vzdelávacia metóda by sa čím skôr mala zaviesť aj do slovenského vzdelávacieho systému.

„Osvojujeme si spôsob dynamického hodnotenia, ktorého zámerom je získať čo najviac informácií o potenciále na učenie sa a celkový rozvoj dieťaťa,“ popisuje workshop Zuzana.

Pôsobí ako nezávislá praktička a mediátorka Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania a je spoluzakladateľkou n.o. Charlie Karlín v Prahe, kde, ako vraví: „Pomáhame deťom aj dospelým prekonávať bariéry“.

V Prahe pôsobia už mnohí pedagógovia, vyškolení v metóde FIE, Zuzana absolvovala vzdelávanie Feuersteinovho inštitútu v Paríži a pokračovať v ňom bude vo Florencii.

Ako nám prezradila, v jednej z pražských škôl, v Základnej škole na Ličkovom námestí v Prahe, sa už metóda FIE zaviedla do vzdelávacieho plánu.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL