Podsadek v RTVS

Učebňa v komunitnom centre ETP Slovensko v Starej Ľubovni – Podsadku už týždeň dobre slúži tamojším deťom. S kamerou ju...

Nová učebňa v Podsadku

V Komunitnom centre v Starej Ľubovni–Podsadku sme slávnostne otvorili novú, zrekonštruovanú učebňu pre vzdelávacie, mimoškolské aktivity. Učebňu budú využívať predovšetkým...

V Prahe o skúsenostiach ETP

Deň výskumu je názov podujatia, ktoré práve prebieha v Prahe v Školiacom stredisku Marianeum. Päť desiatok prítomných sa na ňom oboznamuje so...

Príručka o metóde Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania

Priaznivé výsledky pri realizovaní projektu Učme sa učiť sa nás viedli k vypracovaniu príručky o metóde Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Veríme,...

Rankovce v Nota bene

Keď Tancošovcom z Rankoviec odniesla Torysa chatrč, nemali kam zložiť hlavu a prespávali na košickej stanici. Dnes bývajú vo vlastnom...