Podsadek v RTVS

Učebňa v komunitnom centre ETP Slovensko v Starej Ľubovni – Podsadku už týždeň dobre slúži tamojším deťom. S kamerou ju...

Nová učebňa v Podsadku

V Komunitnom centre v Starej Ľubovni–Podsadku sme slávnostne otvorili novú, zrekonštruovanú učebňu pre vzdelávacie, mimoškolské aktivity. Učebňu budú využívať predovšetkým...

Sharing the ETP Experience in Prague

Research Day was an event taking place at the Marianeum Training Centre in Prague, where fifty participants learned about ETP’s...

V Prahe o skúsenostiach ETP

Deň výskumu je názov podujatia, ktoré práve prebieha v Prahe v Školiacom stredisku Marianeum. Päť desiatok prítomných sa na ňom oboznamuje so...

Príručka o metóde Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania

Priaznivé výsledky pri realizovaní projektu Učme sa učiť sa nás viedli k vypracovaniu príručky o metóde Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania. Veríme,...