V Prahe o skúsenostiach ETP

Deň výskumu je názov podujatia, ktoré práve prebieha v Prahe v Školiacom stredisku Marianeum. Päť desiatok prítomných sa na ňom oboznamuje so skúsenosťou ETP Slovensko pri uplatňovaní Feuersteinovej metódy inštrumentálneho obohacovania (FIE) v marginalizovaných rómskych komunitách. Podujatie sa uskutočňuje v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovej v Prahe a Centrom Rozum, s podporou Nadácie Velux a Programom švajčiarsko–slovenskej spolupráce.
O praxi s aplikovaním Feuersteinovho obohacovania v rámci nášho projektu Učme sa učiť sa prednášali riaditeľka ETP Slávka Mačáková a Lenka Orságová, zodpovedná v ETP za vzdelávacie projekty, ďalej liečebná pedagogička Mária Heveriová a učiteľka Základnej školy vo Veľkej Ide Natália Pilipčuková, kde pracuje Klub FIE.

Profesor Alex KozulinFeuersteinovho inštitútu v Jeruzame hovoril o uplatňovaní Feuersteina v iných krajinách a o prínose testov LPAD (testy potenciálu učenia sa), ktorými našich malých členov v školských kluboch FIE vo Veľkej Ide a v Košiciach-Šaci testovali špecialistiky z Jeruzalema. Prednášala tiež Eva Váňová z Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá sa metódou FIE zaoberá vedecky i pedagogicky a školila aj komunitných pracovníkov ETP Slovensko.

ETP školské kluby a aktivity s nimi spojené sú spolufinancované s podporou programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie, Nadácie Velux a Karpatskej nadácie.

SFM logo SKKN_logoTheVelx Fnd+VILVEL