Nová učebňa v Podsadku

V Komunitnom centre v Starej Ľubovni–Podsadku sme slávnostne otvorili novú, zrekonštruovanú učebňu pre vzdelávacie, mimoškolské aktivity. Učebňu budú využívať predovšetkým deti zo školského klubu a predškoláci pod vedením špeciálnej pedagogičky Soni Pavlovskej. 

Výstavbu učebne finančne podporila Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Na jej zariadenie sa použili finančné prostriedky zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a Nadácie Velux. Rekonštrukciu zrealizoval pracovník ETP Peter Pelák.
Na otvorení boli prítomní vzácni hostia – Sister and Elder Miller z Cirkvi Ježiša Krista Sv. neskorčích dní a prezident tejto cirkvi pán Robert van Dalen. Úrad vlády SR zastupovala Ingrid Zubková, mesto Stará Ľubovňa reprezentoval primátor mesta Ľuboš Tomko, privítali sme aj riaditeľku okresného ÚPSVaR Annu Afnanasovú, riaditeľku ZŠ v Podsadku Slavomíru Gribovú, zástupcu SOSŠ v Podsadku, zástupcov policajného zboru, mentorov a tútorov.

Uvítacie a ďakovné slová predniesla zástupkyňa riaditeľky ETP Slovensko Michaela Csalová.
Pán Robert van Dalen ocenil záslužnú prácu ETP a našu dlhodobú, priaznivú spoluprácu.
Veľmi srdečne sa pritomným prihovorila šéfka komunitných centier ETP Ľudmila Stašáková.
Naši predškolaci vystúpili s milým programom, ktorý si pripravili pod vedením Soni Pavlovskej, Petra Gomoláka a Lukáša Buža.