Takto sme pracovali

Nech sa páči, video o projekte Music4Rom.

Video spracovala Tatiana Štofanová Vagaská.