Finančné vzdelávanie

Keďže z rôznych sociologických štúdií a výskumov vyplýva, že ľudia žijúci pod hranicou chudoby, nie sú schopní sporiť a plánovať si svoje finančné prostriedky, je z tohto hľadiska nevyhnutné pracovať s nimi a naučiť ich ako zaobchádzať s peniazmi, ktoré majú a využiť ich, čo najefektívnejšie.

Finančné vzdelávanie občianskeho združenia ETP Slovensko je zamerané na klientov zo sociálne slabších rodín. Toto vzdelávanie má dva moduly.

Prvý modul je určený pre začiatočníkov, deti a mládež a má názov Nebojme sa peňazí. Klienti sa v rámci tohto kurzu učia základom finančného manažmentu, učia sa ako si pripraviť domáci rozpočet a nemíňať viac peňazí ako majú momentálne k dispozícii.

Druhý modul pod názvom Naplánuj si budúcnosť  je určený pre pokročilých absolventov prvého kurzu. Tento 6-dielny program pre ľudí s nízkym príjmom sa vyučuje na skupinovej báze v komunitných centrách. Na kurze účastníci získajú vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú nevyhnutné na osvojenie si dobrých techník pre dobré spravovanie peňazí, týkajúce sa zárobku, výdavkov, úspor, požičiavania a investovania. Klienti sa učia plánovať si svoje financie a tiež sa učia ako si nasporiť na určitý vytýčený cieľ v budúcnosti.

V rámci oboch kurzov je klientom opakovane zdôrazňované nebezpečenstvo pôžičiek od rôznych nebankových subjektov. Tieto inštitúcie síce ponúkajú financie, ktoré sú okamžite k dispozícii, avšak ich úrokové miery sa mnohokrát stávajú pascou, v ktorej sociálne slabší klienti uviaznu na dlhú dobu a ich dlhy neprestajne rastú. Cieľom tohto finančného školenia je naučiť klientov rozumne hospodáriť s financiami a tiež im pomôcť vymaniť sa z pasce dlhov a začať znova s čistým štítom.

úspešní absolventi oboch kurzov sa následne môžu zapojiť do Sporiaceho a Mikropôžičkového programu občianskeho združenia ETP Slovensko.