Mladé mamičky

Kvalifikovaná odborníčka v oblasti zdravia, medicíny, starostlivosti o deti a tehotné ženy školí od októbra 2009 komunitných sociálnych pracovníkov z dvanástich obcí počas desiatich mesiacov a tiež im aj poskytuje odbornú podporu a supervíziu.

Znalosti, ktoré KSP priebežne nadobúdajú odovzdávajú klientkam v KC na formálnych a tiež aj neformálnych stretnutiach, pri návštevách v domácnostiach.

Kurz pozostáva z nasledovných tématických blokov:

  • Tehotenstvo
  • Prvé dni dieťaťa
  • Všeobecná starostlivosť o dieťa
  • Hygiena dojčaťa, rast a rozvoj
  • Všeobecné zdravie
  • Nehody a náhle príhody
  • Diéta a výživa
  • Hry a zábava