Od kolísky po hrob – Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku

Od októbra 2009 začína nezisková organizácia ETP Slovensko realizovať 19-mesačný projekt Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku, ktorého cieľom...

Workshop – Culture and history of Roma

The workshop is organized for 6 selected young people from each of the 12 participating communities.

Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

Pre šiestich vybraných mladých ľudí zo všetkých 12 obcí a miest ETP od februára 2010 organizuje vzdelávanie v rámci tvorivej...