Karpatská platforma občianskej spoločnosti

Karpatský oblúk zasahuje geograficky okrajové časti piatich súčasných štátov: Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko a Rumunsko.

S prižmúrením jedného oka môžeme spomínanú päticu rozšíriť o Česko a Srbsko. 

Cezhraničné územie, na ktorom sa nachádzajú  hornaté Karpaty, voláme Karpatský región a jeho významnou charakteristikou je práve fenomén okrajovosti menovaných piatich, resp. siedmich štátov. Ľudia žijúci v oblasti Karpatského regiónu mali vždy ďaleko do politického, kultúrneho a územného centra štátu, v ktorom žili a ktorý si ich prisvojil. Ako to už býva, z centier štátov bolo do okrajových oblastí Karpatského regiónu ešte ďalej. Zatiaľ čo názvy štátov sa menili a režimy striedali, Karpatský región ostal a ľudia v ňom prežili. A nielen, že prežili, ale svoje tradície aj zachovali a svoju kultúru rozvíjali ďalej. Napriek rozličnej štátnej a národnej príslušnosti majú obyvatelia Karpatského regiónu veľa spoločného. Život v kopcoch na okraji štátov ich naučil spoliehať sa na vlastné sily, byť viac vďační a nápomocní. Ľudia Karpatského regiónu majú podobnú mentalitu a prejavujú podobnú solidaritu. Blízka mentalita a solidarita je výsledkom vplyvu spoločného životného prostredia, paralelných historických udalostí, rovnakých skúseností a tých istých ľudských vlastností potrebných na prežitie bez priamej ochrany mocných vládcov a striedajúcich sa režimov v Karpatskom regióne a v jeho okolí.

V piatok 14. júna tohto roku bola na medzinárodnej konferencii v maďarskom meste Eger založená Karpatská platforma občianskej spoločnosti, ktorá združuje štyri zakladajúce neformálne národné platformy neziskových organizácií Slovenska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Založenie platformy bolo výsledkom dvojročného stretávania sa predstaviteľov neziskových organizácií, spoločných pracovných workshopov a konferencií a realizácie veľkého počtu mikroprojektov. Dôkazom skutočného záujmu o aktuálne problémy ľudí Karpatského regiónu a v širšom zmysle aj neoddeliteľného záujmu o problémy Európy a celého terajšieho sveta, je činnosť slovenskej platformy (lídrom je ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj) s názvom „Mosty z generačnej chudoby“, ktorá združuje 16 slovenských neziskových organizácií so spoločným záujmom o elimináciu príčin a následkov generačnej chudoby na Slovensku . Momentálna činnosť poľskej platformy (lídrom je Nadácia Brány Karpát) sa sústreďuje na oblasť komunitných aktivít a ich rozvoja, ukrajinská platforma (lídrom je Karpatská nadácia – Ukrajina) je zameraná na podporu vzniku nových menších neziskových organizácií rôznorodej činnosti a maďarskú platformu (lídrom je Karpatská nadácia) trápia najviac otázky nezávislého pôsobenia občianskeho sektora.

Európa nie je iba spoločenstvom štátov ale jej neoddeliteľnou súčasťou sú regióny, pričom veľký počet z nich je cezhraničných. Ako ináč, veď história Európy je veľmi pestrá a najpestrejšia v prihraničných oblastiach. Práve preto je potrebné podporovať dobrovoľnícke aktivity občanov v regiónoch a obzvlášť v cezhraničných regiónoch. Zástupkyňa Nórskeho Barentsovho sekretariátu Marit E. Jacobsen na konferencii v Egri veľmi zdôraznila občiansku participáciu na činnosti neziskových organizácií. Známu skutočnosť o význame sociálneho kapitálu a jeho profitu pre každú komunitu, podporila viacerými štatistickými údajmi, z ktorých stačí spomenúť dva. Priemerný občan Nórska nad 16 rokov je členom troch neziskových organizácií a celkový ekonomický prínos všetkých neziskových organizácií v Nórsku za jeden kalendárny rok predstavuje sumu 12 miliárd eur pre Nórsko. Tento fakt nás ohúri o to viac, ak si uvedomíme, že Nórsko má niečo cez 5 miliónov obyvateľov, čo je o trochu menej ako Slovensko.

Takže nehaňme neziskové organizácie na Slovensku. Neubližujme im, neohovárajme, neintrigujme a neočierňujme ich. Naopak, pomôžme im, alebo ak už nevieme inak, aspoň im neprekážajme.

Karpatská platforma občianskej spoločnosti naštartovala svoju činnosť v prospech dôstojného života ľudí žijúcich v Karpatskom regióne a v prospech stability a posilnenia demokracie v tomto výnimočnom regióne v strednej Európe. Činnosť takýchto neziskových organizácií je potrebná, dôležitá a užitočná. Aj na Slovensku.