Tlačová správa: Medzinárodná konferencia, Eger 13. – 14. júna 2019

Karpatská platforma občianskej spoločnosti Cezhraničné regionálne spoločenstvo občianskych organizácií pre sociálnu inklúziu v Karpatskom regióne.

Na medzinárodnej konferencii v maďarskom Egri sa v dňoch 13. – 14. júna 2019 stretne okolo 100 zástupcov 72 občianskych organizácií z Karpatského regiónu. Konferencia je záverečnou udalosťou projektu Karpatská platforma občianskej spoločnosti, v rámci ktorého profesionálni pracovníci občianskych organizácií z Poľska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska spoločne vytvorili platformu cezhraničnej spolupráce v piatich krajinách a postavili základy budúcej spolupráce.

Karpatská nadácia naštartovala projekt Karpatská platforma občianskej spoločnosti v roku 2018 spoločne s partnerskými organizáciami ETP Slovensko, Karpatskou nadáciou – Ukrajina a Nadáciou Brány Karpát z Poľska. Cieľom projektu bolo založiť cezhraničné regionálne spoločenstvo občianskych organizácií, ktoré pracujú s najviac marginalizovanými komunitami za účelom posilnenia spolupráce a výkonnosti týchto občianskych organizácií, pôsobiacich najmä vo vidieckych oblastiach. Ďalším cieľom bolo posilniť vplyv a pozíciu občianskeho sektora prostredníctvom rozvoja jeho kapacít, vytvorením platformy pre zosieťovanie sa a výmenu skúseností, vedomostí a príkladov dobrej praxe.

Počas 18 – mesačnej medzinárodnej spolupráce prebiehal proces sieťovania v severovýchodnom Maďarsku, východnom Slovensku, juhovýchodnom Poľsku a západnej Ukrajine. Po vytvorení regionálnych občianskych platforiem na lokálnych workshopoch v každej krajine, sa zúčastnené organizácie stretli na medzinárodnej konferencií v Košiciach v októbri 2018. Karpatská platforma sa rozširovala aj pomocou workshopov zameraných na budovanie kapacít zástupcov občianskych organizácií, ktoré sa konali začiatkom roka 2019. Organizácie využili aj mini granty na svoje potreby, napríklad na vytvorenie vlastnej web stránky alebo propagačného videa.

Medzinárodná konferencia v Egri je dôležitým medzníkom projektu. Môžu sa na nej opäť stretnúť občianske organizácie z krajín Karpatského regiónu a na niekoľkých workshopoch začať uskutočňovať vzájomnú budúcu spoluprácu, rozpracovať spoločné projekty a premyslieť udržateľnosť existencie cezhraničnej platformy.

Konferenciu otvorí H.E. René van Hell, ambasádor Holandského kráľovstva v Maďarsku,  úvodný prejav bude mať Iveta Radičová, bývalá predsedníčka vlády Slovenskej republiky, Marit E. Jacobsen, zástupca vedúceho sekretariátu  Norwegian Barents Cooperation, a  Harald Egerer, Vedúci UNEP Carpathian Convention. Sándor Köles, prezident Karpatskej nadácie – Maďarsko skrátene zrekapituluje projekt a nasledovať bude panelová diskusia lídrov a expertov partnerských štyroch občianskych organizácií, ktorí sa podelia o skúseností s vytváraním siete domácich spolupracujúcich organizácií.

Účastníci konferencie na tematických workshopoch naštartujú vzájomnú spoluprácu v oblastiach generačnej chudoby, sociálnej inklúzie, kultúry, komunitného rozvoja a zmenšovaní sa priestoru občianskej spoločnosti. Na druhý deň konferencie účastníci načrtnú predstavy spoločných projektov a budú diskutovať o zabezpečení udržateľnosti platformy.

Počas dvojdňovej konferencie sa budú môcť účastníci oboznámiť s miestnou kultúrou. Na spoločnej obhliadke kúpeľného mesta Eger si prezrú pamätihodnosti a počas večerného kultúrneho programu sa oboznámia s miestnou tradičnou hudbou. Príjemne spoločne voľný čas pomôže nadviazať a upevniť priateľstvá vhodné pre budúcu úspešnú spoluprácu.

 

Poďakovanie

Projekt podporili Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org), Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva (www.minbuza.nl), Nadácia Roberta Boscha a grant od Nadácie Inštitútu otvorenej spoločnosti v spolupráci s OSIFE Nadácií otvorenej spoločnosti.

 

Viac informácií o projekte: http://www.karpatokalapitvany.hu/en/tartalom/carpathian-civil-society-platform

Kontaktná osoba:

Márta Rakusz, karpatokalapitvany.rakuszmarta@gmail.com; +36 70 421 2798

Slávka Mačáková, macakova@ke.etp.sk, +421 917 179 639