Stretnutie nadnárodného partnerstva projektu TVOJ SPIš II.

Stretnutie nadnárodného partnerstva projektu TVOJ SPIš II. – Zapájanie mimovládnych organizácií do sociálnej ekonomiky sa uskutočnilo v čase od 27. 7. – 31. 7. 2005 na Slovensku. Stretli sme sa v Bratislave v stredu, vo štvrtok sme rokovali a večer sme cestovali naprieč Slovenskom do Levoče. V piatok sme navštívili Slovenskú knižnicu pre nevidiacich Mateja Hrebendu a rokovali s partnermi o spoločnom postupe počas workshopu, ktorého sa zúčastnilo celkovo 38 účastníkov.

Počas víkendu sme využili slnečné počasie na vychádzky do prírody vo Vysokých Tatrách a večer sme sa opäť venovali spoločným aktivitám naplánovaným v rámci nadnárodnej spolupráce.