TLAČOVÁ SPRÁVA – LETNÁ DRAMATICKÁ AKADÉMIA S AMERICKÝMI HERCAMI

Tohtoročnú Letnú dramatickú akadémiu Schopné deti 2018 organizuje ETP Slovensko na prelome prvého a druhého prázdninového týždňa od 7. do 11....

Príďte na workshop Mesto očami cudzinca

Hľadáme Košičanov a zároveň cudzincov žijúcich v Košiciach, ktorí by chceli vyjadriť svoje názory, nápady a skúsenosti s integráciou.

Školenie Z chudoby k sebestačnosti

Nie je ľahké prednášať pracovníkom úradu práce o generačnej chudobe. S ľuďmi z tohto prostredia majú bohaté skúsenosti a nie vždy dobré, naopak,...

Training From Poverty to Self-Sufficiency

It is not an easy task to train employees of the Labour Offices about generational poverty.

Strom generácií

Najstarší sedemdesiatnici z Rankoviec a Keceroviec navštívili Základnú školu Herľany. Deti zo školského klubu v komunitnom centre v Rankovciach