Strom generácií

Najstarší sedemdesiatnici z Rankoviec a Keceroviec navštívili Základnú školu Herľany. Deti zo školského klubu v komunitnom centre v Rankovciach im pripravili krátky kultúrny program a spoločne si pozreli prezentáciu o živote Rómov  v minulosti. Riaditeľka školy Mgr. Alla  Smykalová  rozprúdila živú besedu medzi deťmi a ich praprarodičmi. Farebnými odtlačkami svojich dlaní spoločne vytvorili „strom generácií“.