TLAČOVÁ SPRÁVA – LETNÁ DRAMATICKÁ AKADÉMIA S AMERICKÝMI HERCAMI

Tohtoročnú Letnú dramatickú akadémiu Schopné deti 2018 organizuje ETP Slovensko na prelome prvého a druhého prázdninového týždňa od 7. do 11. júla v horskom hoteli Javorná v rekreačnom stredisku Drienica-Lysá v okrese Sabinov. Zúčastní sa na nej šesťdesiat schopných detí od desať do dvadsaťjeden rokov. Všetky pravidelne navštevujú aktivity ETP v komunitných centrách v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku, Veľkej Ide a na Luníku IX v Košiciach a svojou prácou dokázali snahu čo najviac sa dozvedieť, popracovať na sebe a splniť si tak svoje sny. Prevažná väčšina týchto detí má svojho mentora a tiež online mentora a nosí zo školy dobré známky.

Atraktívne workshopy deťom pripravia umelci z Dramatic Adventure Theatre (DAT) z New Yorku, ktorí tohto leta budú s našimi mladými klientmi spolupracovať už šiesty raz.

„Dramatické umenie je médium na uvedomenie si, že príbeh každého človeka má hodnotu,“ povedala Christen Madrazo, programová riaditeľka súboru, ktorého názov v preklade do slovenčiny znamená Divadlo ako dramatické dobrodružstvo. To presne zodpovedá jeho náplni – uvádzaniu vlastných, podnetných hier na domácej newyorskej scéne i práci v komunitách v Zimbabwe, Tanzánii, Ekvádore či v rezerváciách amerických Indiánov.

„Áno, s ľuďmi v komunitách treba pracovať a treba im dať nástroje, aby prejavili svoju identitu … ich problémy nevyriešime, ale môžeme prispieť k tomu, že mladí ľudia sa naučia kreatívne pracovať, klásť otázky, stanú sa dobrými študentmi, neskôr dobrými občanmi a môžu byť  hlasom, ktorý vystupuje za svoju komunitu,“ vyjadril sa Jesse Baxter, umelecký riaditeľ DAT.

Americkí herci budú na našej akadémii denne pracovať so všetkými deťmi. Naraz však vždy len so skupinou tridsiatich detí. Druhej polovici detí vyplnia program online mentori príťažlivými náučnými aktivitami, alebo sa zabavia hrami na viacúčelovom ihrisku, v bazéne, jazdou na koňoch, prechádzkami po okolí. Po poldruha hodinovej aktivite sa skupiny vymenia. Posledný deň akadémie obidve skupiny odprezentujú, čo sa naučili.

Letná dramatická akadémia Schopné deti 2018 je po Letnej akadémii bez predsudkov 2016 vo Vyšných Ružbachoch a Letnej IT akadémii 2017, takisto vo Vyšných Ružbachoch, už tretím päťdňovým podujatím, ktoré ETP Slovensko organizuje pre najšikovnejšie deti z rómskych osád v lokalitách, kde pôsobí. Uskutoční sa vďaka daru našich sponzorov, firmy Hollen, s.r.o.