TLAČOVÁ SPRÁVA – ETP SLOVENSKO PRIPRAVUJE LETNÚ IT AKADÉMIU

LETNÁ  IT AKADÉMIA SCHOPNÉ DETI  je názov prázdninového rekreačno-vzdelávacieho stretnutia našich mladých klientov z troch komunitných centier ETP – v Rankovciach, Starej Ľubovni-Podsadku a Veľkej Ide.

Uskutoční sa od 31. júla do 4. augusta tohto roku pod východnými svahmi Spišskej Magury vo Vyšných Ružbachoch. Zúčastní sa na nej štyridsaťšesť detí z rómskych osád, ktoré sú zapojené do Mentorského programu, projektu online mentoringu Schopné deti, alebo sa aktívne zúčastňujú na  práci v komunitných centrách. Najmladší účastník akadémie má osem rokov, najstarší osemnásť.

Celý táborový týždeň bude tematicky zameraný na informačné technológie. Deti si prinesú netbooky a budú mať prístup na internet. Príde medzi ne aj vyše desiatka online mentorov, z ktorých mnohí sú špecialisti na informačné technológie.

Koordinátor tábora a zakladateľ projektu Schopné deti Peter Gomolák má radosť z toho, že online mentori prejavili záujem sami pripraviť vzdelávací program – prednášky o IT spojené s aktivitami. „Už vopred sa radili, ako čo najvhodnejšie sprístupniť deťom náročné témy. Táto ich zodpovednosť v prístupe k deťom sa mi veľmi páči a oceňujeme ju,“ hovorí.

Každé popoludnie bude rekreačný program – deti sa vyšantia na kúpalisku, pripravené sú pre ne hry, športové aktivity, turistika a večer spoločenský program.

Po lanskom tábore 2016 Schopné deti – Letnej akadémii bez predsudkov je to už druhé päťdňové stretnutie našich mladých klientov. Tentoraz prídu na akadémiu aj niektorí vlaňajší účastníci, ale tešia sa na ňu aj nové deti.

Letnú IT akadémiu Schopné deti podporila darom firma Hollen, s.r.o.

 

Kontakt:

Vedúci letnej akadémie: Peter Gomolák  gomolak@ke.etp.sk   0948 070 676

 

V Košiciach, 28. júla 2017.