Školenie Z chudoby k sebestačnosti

Nie je ľahké prednášať pracovníkom úradu práce o generačnej chudobe. S ľuďmi z tohto prostredia majú bohaté skúsenosti a nie vždy dobré, naopak, často smutné a veľmi zlé. Ich práca je náročná, ťažká, okrem povinností v teréne a kontaktov s klientmi ju zahlcuje množstvo administratívy a, žiaľ, nie je adekvátne ocenená. Nedá sa preto čudovať, že napriek svojim dobrým úmyslom a odborným znalostiam sa občas do ich pohľadu na klientov vlúdia stereotypy typu „Môžu si za to sami“. Prispievajú k tomu mnohé sklamania z očakávaného efektu svojho úsilia.

Napriek tomu sme sa na túto robotu podujali. Sme presvedčení, že práve pre týchto zamestnancov verejnej správy je mimoriadne dôležité, aby pochopili nepísané pravidlá generačnej chudoby, ktorých dôsledkom je aj konanie a správanie sa ich klientov. Čiže aby spoznali všetky tváre chudoby a všetko to, čo ich formuje a potom generuje.

V priebehu mája sme v hoteli v Košickej Belej pripravili tri dvojdňové školenia Z chudoby k sebestačnosti, počas ktorých sme vyškolili šesťdesiat pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Boli medzi nimi riadiaci odborní pracovníci, projektoví manažéri, ktorí majú na starosti aktivačné práce, aj kolízni opatrovníci.

Sme vďační, že počas školení sme si vypočuli ich rôzne skúsenosti a názory, ktoré pomôžu v našej práci. I také, že účastníkom školenia sme poskytli nové a užitočné poznatky, hoci po rokoch praxe si mysleli, že o chudobe už vedia všetko. Ale i také, ktoré sa nás snažili presvedčiť, že pomoc sociálne znevýhodneným, ktorí sa grupujú predovšetkým z radov Rómov, je zbytočná a neprináša výsledky. Veríme, že pozitívne príklady zo životov našich klientov a naše analýzy motívov a postojov ľudí „pod čiarou“ predsa len zasiali do vnímania účastníkov školení viac optimizmu a predovšetkým znalosti, bez ktorých nemožno profesionálne a úspešne vykonávať pomáhajúcu profesiu.

Na jednom zo školení bol hosťom Robert Žanony, vedecký pracovník Nadácie Friedricha Eberta v Bratislave (Friedrich Ebert Stiftung), ktorá dlhé roky podporuje ETP a s jej pomocou sme vydali publikáciu Z chudoby k sebestačnosti. Naše školenie bolo pre neho, ako sa vyjadril, silným zážitkom a označil ho za mimoriadne obohacujúce. „Ak nezapadajú do seba všetky súčasti, ktoré majú prispievať k úspechu sociálnej práce s klientmi, je pochopiteľný stereotypný postoj sociálnych pracovníkov,“  povedal.  Verí, že prístup verejnosti k vylúčeným ľuďom sa zmení, ale netrúfa si odhadnúť, kedy sa tak stane. Väčší záujem o sociálne slabých je v porovnaní s obdobím pred dvadsiatimi rokmi podľa neho zrejmý a treba v ňom pokračovať. Robert Žanony sa takmer dvadsať rokov zaoberal politickým marketingom a keď dostal ponuku od nadácie, ktorá nesie meno a rozvíja odkaz významného nemeckého sociálnodemokratického politika Friedricha Eberta, rád prijal prácu na téme, ktorej verí.