Poďakovanie

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie spoločnosti CBRE s.r.o. so sídlom v Bratislave za darovanie 12 ks kancelárskych stoličiek, ktoré boli rozmiestnené v našich 10 komunitných centrách.