Vidíme sa na Markíze!

Pozrite si šot, ktorý odvysielala televízia Markíza vo svojich hlavných spravách 25. októbra t. r.  Má názov Zlato za Rómov a je o našom projekte Budujeme nádej, za ktorý sme získali v Bruseli zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť. Rozprávajú v ňom stavitelia z Rankoviec, naši kolegovia, zábery sú zo stavieb 3E domov i z preberania ceny v Bruseli.
Minutáž príspevku: od 01:36 do 01:43

http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/22143_televizne-noviny