Cesta k svojmu domu

Rodina Jána Pohlodka žije v chatrči bez vody v osade Mašličkovo pri Luníku IX. To sa však onedlho zmení.

The Way to Your House

A family of Jan Pohlodko lives in a shack without water in the ghetto called “Mašličkovo” near Luník IX.