Právo Rómov na prácu #rightroma #1may

1. mája všetkých osem krajín zapojených do projektu RARE: Meníme diskurz, meníme prax: Rómovia ako ľudské zdroje spoločne oslávi právo Rómov uplatnenia sa na trhu práce.  Urobia tak v rámci spoločnej kampane počas Medzinárodného dňa práce. Pripomenú rovnaké pracovné práva pre všetkých a upozornia európskych zamestnávateľov a zamestnancov, že spoločne môžeme zlepšiť pracovné podmienky a prístup Rómov na trh práce.

Osudy Rómov sa pretínajú viac, ako sa zdá a počas posledných stoviek rokov sú Rómovia aktívnou súčasťou európskej spoločnosti. Pri príležitosti Medzinárodného dňa práce oslavujeme a vyzdvihujeme Rómov – našich každodenných hrdinov, na ktorých sme veľmi hrdí a ktorí sú príkladom pre budúce generácie!

Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európskej únii a medzi najviac znevýhodnenými: stále čelia sociálnemu vylúčeniu, diskriminácii a nerovnému prístupu k zamestnaniu, vzdelaniu, bývaniu a zdraviu. Väčšina Rómov, až 5,2 milióna ľudí, žije v regióne povodia Dunaja a naďalej čelí neznášanlivosti, diskriminácii a vylúčeniu z trhu práce.

Projekt RARE (Rómovia ako ľudské zdroje) sa zameriava na zmenu tejto situácie a podporu partnerstiev medzi inštitúciami, vládami a organizáciami s cieľom poskytnúť prístup na trh práce a využiť ekonomický potenciál Rómov. RARE partneri vyvíjajú a testujú nové modely inovatívnych intervencií pre ekonomické a sociálne začlenenie.

Deň práce je preto dňom venovaným úspechom predchádzajúcich generácií a zlepšeniu pracovných podmienok a uplatnenia rovnosti príležitostí pre všetkých v súčasnej globálnej a európskej ekonomike.