Vlastný erb

Posledné aprílové stretnutie Deviatka žije! viedol grafik Igor Kupec. Deti si vytvárali vlastný erb. Každé si doň podľa vôle vložilo, čo tam chcelo mať. Vznikli tak z plastelíny milé dielka – krajinky, mestečko, kamarátky a rôzne iné zaujímavé tvary, ktoré potom prilepili na erb.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ministerstvo vnutra logo