Krátke video o našom programe bývania

Video z dielne Nadácie VÚB.

Seminár na tému sociálneho bývania

Seminár k téme sociálneho bývania, ktorý sa bude konať dňa 26. júna 2013 o 9:00 hod. v kinosále NR SR...

Igor – one of those, who were arrested and taken to the police station

ETP Slovakia has known and worked with young people from Moldava nad Bodvou since 2008.

Igor – chlapec, ktorý bol zatknutý a odvezený na policajnú stanicu

Mladých ľudí z Moldavy nad Bodvou, ktorí boli v stredu večer predvedení na policajnú stanicu v Moldave nad Bodvou poznáme od roku 2008.

Press release ETP Slovakia relating to the police intervention in the settlement Budulovská, Moldava nad Bodvou, Slovakia

ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development, a non-profit organization issues the following statement relating to the police intervention in...