Krátke video o našom programe bývania

Video z dielne Nadácie VÚB.