Igor – chlapec, ktorý bol zatknutý a odvezený na policajnú stanicu

Mladých ľudí z Moldavy nad Bodvou, ktorí boli v stredu večer predvedení na policajnú stanicu v Moldave nad Bodvou poznáme od roku 2008. V roku 2009 si založili pri komunitnom centre v rómskej osade Budulovská amatérske divadelné zoskupenie Divadlo z chatrče, ktoré účinkovalo na viacerých podujatiach po celom Slovensku:

Jeden z amatérskych hercov, Igor (vlastným menom Milan Hudák), dôstojne reprezentoval Slovensko na Prvej výročnej konferencii Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v Krakove v októbri 2011, kde jeho životné skúsenosti veľmi pozorne počúvali účastníci fóra. V okresoch, ako je Moldava nad Bodvou, kde je veľká nezamestnanosť a na úradoch práce je evidovaný veľký počet mladých ľudí , dostávajú mladí ľudia veľmi málo ponúk zamestnať sa. Napríklad Igor za celé roky, čo je evidovaný na úrade práce nedostal žiadnu ponuku, okrem ponuky „pracovať“ na aktivačných prácach.

Keď si v roku 2012 Igor vlastnou snahou a úsilím dokončil štúdium na základnej škole, rozhodol sa pokračovať na strednej škole. Bohužiaľ v tom čase vážne ochorela jeho mamička a tak štúdium musel prerušiť. Od septembra 2013 chce v štúdiu na strednej škole pokračovať.

V tomto roku bol Igor bol spoluorganizátorom miniprojektu Čistota okolo nás, ktorý vyvrcholil v sobotu 15. júna 2013 záverečným podujatím v osade na Budulovskej.
Už piaty rok, od roku 2009, pomáha Igor ako dobrovoľník bez nároku na odmenu, každý deň v predškolskom klube v našom komunitnom centre v osade, číta deťom rozprávky, doučuje školákov, je amatérskym fotografom.

igor_7

Igorov talent ocenil aj svetový fotograf slovenského pôvodu Yuri Dojc.