Seminár na tému sociálneho bývania

Seminár k téme sociálneho bývania, ktorý sa bude konať dňa 26. júna 2013 o 9:00 hod. v kinosále NR SR na Námestí Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave.

Program:

08.40 – 09:00 Registrácia, občerstvenie

09:00 – 09:10 Otvorenie – Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Klára Tóthová, UNDP, Martin Muránsky, Nadácia Friedricha Eberta

09:10 – 09:40 Reforma v oblasti bývania pre MRK, investície do infraštruktúry a bývania pre MRK, prostredníctvom štrukturálnych zdrojov, svojpomocná výstavba, vysporiadanie pozemkov – Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

09:40 – 10:00 Štátne programy na podporu bývania pre obyvateľov MRK – Juraj Kuruc, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

10:00 – 10:30 Z chatrče do 3E domu – komplexný prístup – Slávka Mačáková, Slavomír Kutaš, ETP Slovensko, Stanislav Hada, starosta obce Rankovce

10:30 – 10:50 Riešenie sociálneho bývania vo svete a možnosti aplikácie v SR – Katarína Smatanová, Fakulta architektúry STU Bratislava

10:50 – 11:20 Prestávka, občerstvenie

11:20 – 12:10 Overené formy bývania pre MRK, príklady dobrej praxe – Jozef Gruchalák, mesto  Dolný Kubín, Jozef Ravasz, mesto Dunajská Streda, Jozef Rubis, mesto Giraltovce

12:10 – 12:25 Skúsenosti a programy bývania pre MRK – Michal Sládek, Človek v tísni

12:25 – 12:55 Diskusia

12:55 – 13:00 Záver -Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Martin Muránsky, Nadácia Friedricha Eberta

pozvánka vo formáte .pdf na stiahnutie