Bývanie je socializačná téma – Video

Záver seminára o sociálnom bývaní, ktorý  zorganizovalo ETP Slovensko  v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 26. júna 2013  v Bratislave.

Video