Húževnatosť v úsilí a Ezopova bájka ako rapový song

Január sa vo Veľkej Ide niesol v znamení vytrvalosti. Prebiehalo testovanie účastníkov

programu druhošancového vzdelávania, ktorí využili voľné chvíle vskutku kreatívne. Skladali rapové piesne inšpirované Ezopovou bájkou o neúnavnosti a vytvárali pozvánky na pripravovaný februárový karneval.

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.