Mikropôžičkový program

Mikropôžičkový program občianskeho združenia ETP Slovensko ponúka prijateľnú alternatívu pre sociálne slabých jedincov a rodiny na zlepšenie kvality bývania. Mnohí z týchto ľudí si nemôžu zobrať pôžičku od banky kvôli svojej finančnej situácii a pôžičky od nebankových subjektov neponúkajú výhodné podmienky ich splácania.

Práve z týchto dôvodov vyvinulo ETP Slovenskov spolupráci s organizáciou for Humanity International tento mikropôžičkový program.

Tento program nadväzuje na Finančné vzdelávanie a Sporiaci program „Splňme si svoj sen“, ktoré sú poskytované v sieti komunitných centier ETP Slovensko. Klienti, ktorí úspešne ukončili oba moduly finančného vzdelávania „Nebojme sa peňazí“ a „Naplánuj si budúcnosť“ a psychosociálny výcvik Križovatky zameraný na rozvoj osobnosti a návrat na pracovný trh sa následne zapojili do Sporiaceho programu, ukončili sporenie a získali bonus vo výške nasporenej sumy, sa môžu následne stať klientmi mikropôžičkového programu.

Mikropôžičku, v maximálnej výške 1 160 EUR, splácajú klienti v splátkach, v priemere 26 EUR mesačne, v časovom horizonte maximálne 48 mesiacov. Pomocou vzdelávania, ktoré klientov motivuje k šetreniu a hospodárnemu nakladaniu s finančnými prostriedkami a týchto dvoch programov nazhromaždia klienti dostatok finančných prostriedkov, ktoré môžu využiť na zlepšenie kvality svojho bývania. Mnohí z klientov si prostredníctvom týchto programov zrekonštruovali strechu či sociálne zariadenie alebo si urobili prístavbu k domu.

Finančné prostriedky pre mikro-pôžičkový program poskytla americká charitatívna organizácia Habitat for Humanity International.