Hlasy pre zajtrajšok

Nezáleží na tom odkiaľ ste. Dôležité je to, čo nás spája. Umenie.

Európsky projekt integrácie prostredníctvom umenia iniciovaný medzinárodnou nadáciou Yehudiho Menuhina s neziskovou organizáciou ETP Slovensko a s podporou Štátnej filharmónie Košice a Ministerstva kultúry SR.

Hlasy pre zajtrajšok na Slovensku v septembri 2011 predstavia spoločne prežité multikultúrne a multidisciplináre umelecké workshopy pre rómske deti z Moldavy nad Bodvou a Košíc a bezplatný koncert konaný na prestížnom mieste v Košiciach.

Umelecké workshopy sa budú konať v Moldave nad Bodvou a v Košiciach od 5. do 7. septembra 2011, pričom sa na nich bude spoločne prezentovať Ida Kelarová a jej hudobníci, ako aj umeleckí ambasádori IYMF, ktorí budú spievať, tancovať, hrať na bicie nástroje, maľovať, robiť masky a pod. s približne tridsiatimi rómskymi deťmi vo veku od 6 do 16 rokov z Moldavy nad Bodvou a Košíc.

Túto spoločnú chvíľu podčiarkne bezplatný koncert, ktorý sa bude konať v stredu 7. septembra 2011 o 19:30 v koncertnej sále Domu umenia v Košiciach, ktorú nám na tento večer veľkoryso poskytla Štátna filharmónia Košice.

Na javisku sa predstavia umelci – ambasádori skupiny Hlasov pre zajtrajšok

Nicolas Ankoudinoff (Belgicko, saxofón), Volker Biesenbender (Švajčiarsko, husle), Cristina Candela (Španielsko, flamenco), Marlène Dorcéna (Haiti, vokály), Quentin Dujardin (Belgicko, gitara),  Antonino Talamo (Taliansko, bicie), Barbara Valentino (Taliansko, vokály), Shanglie Zhou (Čína, video umelkyňa)

Počas prvej polovice vystúpenia nám asi 15 detí, tínedžerov a mladých ľudí žijúcich v rómskej osade v Moldave nad Bodvou a členovia Divadla z chatrče predstavia na javisku svoj život v gete.

V druhej polovici nám umelci – ambasádori medzinárodnej nadácie Yehudiho Menuhina pod umeleckým vedením Thierryho Van Roya spoločne prednesú hudobnú cestu kultúrami sveta bohatú na farby a emócie.

Koncert sa zakončí vystúpením známej Idy Kelarovej sprevádzanej jej hudobníkmi.