Cena za sociálnu integráciu ERSTE 2011

Naša Cena za sociálnu integráciu.

Country-Winner