V ambulancii sa hanbia

Terénnu sestru ETP SLOVENSKO Gabrielu Valentovičovú v komunitách dobre poznajú. Prichádza do nich pravidelne, do každej aspoň raz za mesiac. Vedie...

From Our Lives

Dear friends, ETP Slovakia would like to share the stories of our clients with you. These stories describe their lives...

Zo života

ETP Slovensko sa s Vami chce podeliť s príbehmi našich klientov, ktoré opisujú ich život v neľahkých podmienkach, ale aj...