Inšpirovali sme študentov

Na dvojdňovom osvetovo-vzdelávacom stretnutí sa 26. a 27. novembra zišli študenti sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok so zamestnancami a klientmi projektu Komunita na ceste k prosperite.

Prvý deň študenti navštívili Rankovce. Pri svojpomocne postavených rodinných domoch ich privítala riaditeľka ETP Slávka Mačáková a predstavila im program svojpomocnej výstavby domov. Po obede sa im venovali pracovníci komunitného centra v Rankovciach. Zapojili ich do prebiehajúcich aktivít – školského klubu Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania, školského klubu Krížom-krážom a Nových horizontov. Zvyšok dňa strávili v diskusii s miestnou mládežou.

Druhý deň zavítali do Veľkej Idy. V komunitnom centre si pozreli dokumentárny film o ETP Slovensko a potom sme im ponúkli, aby sa na chvíľu vrátili do svojho predškolského obdobia, využili pomôcky, ktoré používame v predškolskej príprave a zasúťažili si v trénovaní grafomotorických zručností. Po krátkej návšteve terénu sa presunuli do základnej školy, kde sledovali, ako prebieha v prostredí formálneho vzdelávania školský klub Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania.

Veríme, že stretnutie ich inšpirovalo a povzbudilo k ďalšiemu štúdiu a budúcej práci v sociálnej oblasti.