V čom je inovatívnosť

Prezentáciu  Budujeme nádej  predniesla Slávka Mačáková na pracovnom stretnutí so zástupcami úradu práce, s donormi a partnermi  v Rankovciach a Herľanoch 30.11.2015.