Návšteva z Nórska

Christian Grotnes Halvorsen, senior expert nórskeho Ministerstva zahraničných vecí zo sekcie pre centrálnu Európu a finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru, navštívil dnes komunitné centrumzákladnú školu vo Veľkej Ide.

Vzácneho hosťa sprevádzali Miška Csalová a Lenka Orságová, finančná a programová riaditeľka ETP, ktoré predstavili prácu našej neziskovej organizácie a kontext, v ktorom pôsobíme.  S vedením školy pán Halvorsen porovnal aspekty nórskeho a slovenského školstva a v školskom klube FIE so záujmom pozoroval prácu detí pod vedením Natálie Pilipčukovej. V komunitnom centre sa oboznámil s aktivitami a službami, ktoré ETP Slovensko poskytuje svojim klientom.