O budúcnosti vzdelávania

Pri rekapitulácii udalostí minulého týždňa o budúcnosti vzdelávania na Slovensku venuje stránka Chceme vedieť viac pozornosť aj nášmu bratislavskému semináru...

Majú certifikáty

Jedinečný kurz Križovatky, ktorý sa zameriava na rozvoj  osobnosti, pozitívne myslenie, zdravé vzťahy, povedomie o vlastných predpokladoch či silných stránkach,

… ako nám LPAD radosť prinieslo…

… ako nám LPAD radosť prinieslo… – prezentáciu predniesla Zuzana Križková,  lektorka FIE, hodnotiteľka LPAD a spoluzakladateľka n.o. Charlie Karlín

Metóda nás učí klásť otázky

Čo prináša FIE? – prezentáciu predniesli Eva Váňová z Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a Ondřej Věnek Vysopal,

Ako sledovať efekt

Ako sledovať zmeny – prezentáciu predniesla Anna Páchová  z katedry psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe