O budúcnosti vzdelávania

Pri rekapitulácii udalostí minulého týždňa o budúcnosti vzdelávania na Slovensku venuje stránka Chceme vedieť viac pozornosť aj nášmu bratislavskému semináru o FIE.