… ako nám LPAD radosť prinieslo…

… ako nám LPAD radosť prinieslo… – prezentáciu predniesla Zuzana Križková,  lektorka FIE, hodnotiteľka LPAD a spoluzakladateľka n.o. Charlie Karlín na seminári o uplatňovaní FIE v Bratislave 4. novembra 2015.

FIE Zuzka Križková 002