Pracovná integrácia

Úspešná integrácia obyvateľov segregovaných rómskych osád na trhu práce si vyžaduje systematický a dlhodobý prístup. V rámci projektu Komunita na ceste k...

Príbeh Pani asistentka pokračuje

Je skvelé, ak sa príbehy z našej knihy Andal o dživipen menia k lepšiemu. Zmenil sa i príbeh Pani asistentka.

Program práce s rodičmi

„Ak chceme pracovať s komunitou, najviac odpovedí získame práve v nej,“

Mentorský program

„Byť mentorom je jedna z takých skúseností, ktorá prináša odmenu a stojí za vynaloženú námahu. Môže však byť aj veľkou...

Vydali sme Andal o dživipen 2

Veríte, že vždy sa dá vrátiť a začať odznova?