Program práce s rodičmi

„Ak chceme pracovať s komunitou, najviac odpovedí získame práve v nej,“ je dôležitá myšlienka z našej novej publikácie Program práce s rodičmi, ktorá prináša pripomienky, podnety a nápady pre prácu s rodičmi v marginalizovaných rómskych komunitách. V publikácii nájdete analýzy problémov, úlohy, pracovné listy, grafy či pojmové mapy. Vychádza v rámci projektu Komunita na ceste k prosperite.