Oslovili sme jedenásť krajín

Komunitné centrum ETP v Rankovciach dnes navštívili odborníci z jedenástich štátov strednej a východnej Európy, ktorí vo svojich krajinách manažujú  projekty podporené zo švajčiarskych fondov. Na Slovensku sa zúčastňujú na konferencii, ktorú organizuje Úrad vlády SR a jej súčasťou je prehliadka úspešných projektov podporených Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Program exkurzie zahŕňal aj oboznámenie sa s našim komplexným projektom Komunita na ceste k prosperite, ktorý priniesol významný efekt vo vzdelávaní detí a mládeže a pracovnej integrácii dospelých v desiatich segregovaných rómskych komunitách Košického a Prešovského kraja.

Tri desiatky hostí si prezreli naše komunitné centrum a prácu s deťmi a potom si so záujmom vypočuli prezentáciu projektu. Oslovila ich naša práca s deťmi od troch rokov a spoločne sme hovorili o možnostiach ešte včasnejšej intervencie do ich životov. Ich uznanie si vyslúžil aj náš Mentorský program a zavedenie Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania.

Záverom krátkeho pobytu v Rankovciach sa hostia ešte zastavili pri legálnych novostavbách, ktoré si svojpomocne a s pomocou nášho SporiacehoMikropôžičkového programu postavili naši klienti.

Zástupcovia ETP Slovensko pred príchodom návštevy cestu do Rankoviec využili na stretnutie so starostom obce a svojpomocnými stavebníkmi a informovali ich o možnostiach  potenciálneho navýšenia ich mikropôžičky, ktoré potrebujú na úkony v súvislosti s kolaudáciou svojich domov.