Presvedčili sme sa

„Sme vďační, že realizácia projektu Komunita na ceste k prosperite prispela k tomu, že naši klienti a naši zamestnanci mohli presvedčiť záujemcov (odborníkov, ale aj laickú verejnosť) zo Slovenska, Švajčiarska a z Európskej únie, že pozitívna zmena v chudobných rómskych komunitách je možná, uviedla riaditeľka ETP Slovensko Slávka Mačáková.